Havneboka Skagerrak

Havneboka Skagerrak

De aller beste havnene i Norge, Sverige og Danmark

Havneboka beskriver gjestehavner og naturhavner for fritidsbåtfolk. Boka passer for både erfarne båtfolk og nybegynnere. Det er én side per havn, dobbeltside på noen utvalgte. Oversiktskart til hvert kapittel (inndelt på samme måte som båtsportkartserien) er gjengitt på hver side, og gjør det enkelt å finne din favoritthavn.

Havneboka Skagerrak har med de beste gjestehavnene og naturhavnene fra Havneboka Oslofjorden og Havneboka Sørlandskysten. I tillegg dekker den resten av den svenske vestkysten syd til Göteborg, og det nordlige Danmark. Hver havn er beskrevet med et helikopterfotografi, detaljkart tilpasset fritidsbåter, og en kort informativ tekst. Innseiling, beliggenhet, nøyaktig posisjon, kameravinkel og servicetilbud er markert i kartet. Bøkene omfatter mer enn 470 små og store havner langs hele skagerrakkysten fordelt på tre bind.

Bind 1: Oslofjorden. Bind 2: Sørlandskysten. Bind 3: Skagerrak 

41.50 EUR